Lịch Sử Phát Triển

Được thành lập từ năm 1994 đến nay qua hơn 29 năm hoạt động, Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình đã và đang là nơi cung cấp nguồn vốn lãi suất thấp cho các hộ nông dân và kinh doanh nhỏ tại địa bàn nông thôn phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa bỏ nạn cho vay nặng lãi, giúp các hộ nông dân thoát nghèo và từng bước có cuộc sống sung túc thịnh vượng.

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hàng năm trích quỹ phúc lợi đóng góp hàng trăm triệu đồng cho công tác xã hội từ thiện, hỗ trợ học sinh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đóng góp xây dựng cầu đường ở nông thôn.

Ghi nhận kết quả đạt được trong hoạt động và hiệu quả kinh tế xã hội, liên tục những năm qua Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang. Năm 2010 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã” và phong trào thi đua “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.

Thành tích đạt được các năm qua:

Năm 2002:

 • Cờ thi đua của UBND tỉnh An Giang tặng

Năm 2005:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng

Năm 2008:

 • Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng

Năm 2009:

 • Bằng khen của UBND tỉnh An Giang
 • Bằng công nhận Doanh nghiệp Văn hóa của UBND thành phố Long Xuyên

Năm 2010:

 • Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng
 • Giấy chứng nhận của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chứng nhận Quỹ tín dụng Mỹ Bình đạt danh hiệu Hợp tác xã điển hình tiên tiến toàn quốc 5 năm (2005-2010)
 • Giấy khen Tổng cục Thuế
 • Quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng Mỹ Bình đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2010
 • Bằng khen Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân xuất sắc năm 2009-2010 của UBND tỉnh An Giang

Năm 2012:

 • Bằng khen của Bộ Tài Chính với thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế

Năm 2013:

 • Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
 • Bằng khen của UBND tỉnh An Giang với thành tích đạt danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" năm 2011-2012
 • Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng Bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
 • Cờ Thi Đua của Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam với thành tích Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua lĩnh vực Quỹ tín dụng nhân dân

Năm 2014:

 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Năm 2015:

 • Bằng khen của UBND tỉnh An Giang với thành tích đạt danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" năm 2013-2014