Cho Vay Thành Viên

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình luôn đáp ứng các nhu cầu vay vốn của thành viên:

  • Cho vay sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh, phục vụ đời sống

  • Định mức cho vay cao, lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, thời gian theo chu kỳ sản xuất kinh doanh

  • Nhận trả trước hạn toàn bộ hay từng phần, không tính phí trả trước hạn