Liên Hệ

Quý thành viên và quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết cho các nhu cầu vay vốn, tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ chuyển tiền.

QUỸ TÍN DỤNG MỸ BÌNH
16A Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296 3853729 - 0296 3953588 - Fax: 0296 3855260 - Website: www.mybinh.vn
Email: mybinhqtd@gmail.com

Sơ đồ đến Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình