Hình Ảnh Các Hoạt Động Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình

Giải Nhất Bóng Đá Hội Thao Ngân Hàng Tỉnh An Giang 2014 Tham Gia Bóng Đá Hội Thao Ngân Hàng Tỉnh An Giang 2014 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Tham Quan Thái Lan 03-5-2014 Giải Nhất Sân Chơi Công Nhân Cuối Tuần 26-4-2014 Hội Nghị Người Lao Động Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình 2014 CBCNV Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình 2014 Đại Hội Thành Viên 2013 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2013 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2013 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2013 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2013 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2013 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Giải Nhất Bóng Đá CNVC Thành Phố Long Xuyên 30-11-2013 Giải Nhất Sân Chơi Công Nhân Cuối Tuần 19-10-2013 Họp Mặt Doanh Nhân An Giang 2013 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Tham Quan Campuchia 02-9-2013 CBCNV Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình 2013 Đại Hội Thành Viên 2012 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2012 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2012 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình BCH Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Tài Trợ Xây Dựng Cầu Đường Nông Thôn Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Tài Trợ Xây Dựng Mái Ấm Tình Thương Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Tặng Quà Tết Cho Các Hộ Nghèo Hội Nghị Người Lao Động Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên 2011 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên Nhiệm Kỳ 2011-2015 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên Nhiệm Kỳ 2011-2015 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Tham Dự Đại Hội IV Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Tham Dự Đại Hội IV Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Tuyên Dương Hợp Tác Xã Tiên Tiến Toàn Quốc Tham Dự Đại Hội VII Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Lãnh Đạo Tỉnh An Giang Chúc Tết Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Tham Quan Học Tập Kinh Nghiệm Tại Nga Tham Quan Học Tập Kinh Nghiệm Tại Nga Tham Quan Học Tập Kinh Nghiệm Tại Nga Đại Hội Thành Viên 2008 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Đại Hội Thành Viên Nhiệm Kỳ 2008-2010 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Hội Nghị BCH Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Khóa III Đại Hội Thành Viên 2006 Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình Hội Nghị Triển Khai Đề Án Hiện Đại Hóa Tin Học Tham Quan Học Tập Kinh Nghiệm Tại Desjardins, Canada Tham Quan Học Tập Kinh Nghiệm Tại Desjardins, Canada Tham Quan Học Tập Kinh Nghiệm Tại Desjardins, Canada Tham Dự Hội Nghị Tín Dụng Vi Mô Tại New York, Mỹ Tham Dự Hội Nghị Tín Dụng Vi Mô Tại New York, Mỹ Tham Dự Hội Nghị Tín Dụng Vi Mô Tại New York, Mỹ Tham Dự Hội Nghị Tín Dụng Vi Mô Tại New York, Mỹ